Huisartsenpraktijk Schraven

Adres
Verzetstraat 92 
7671 GL
Vriezenveen 
Openingstijden
Maandag-Donderdag   8:00-17:00
Vrijdag                              8:00-12:00
Zaterdag-Zondag          Gesloten
Contact
0546-561332
info@huisartsenpraktijkschraven.nl
Buiten kantoortijden: 088-5880588

Spoedgeval

0546-850755
Buiten kantoortijden 088-5880588

Bij levensbedreigende spoed !!   112  !!

Ouderen

Op dit moment bestaat er nog geen zorgprogramma ouderen binnen huisartsenpraktijk Schraven. Het doel is om hiermee in 2017 te gaan starten.

Ouderen

In het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt.

 

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte. 

 

Ouderdom komt met gebreken. Hiermee dient u te leren leven. Maar bij het leven met gebreken of problemen kunnen we u wel ondersteunen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de behandeling en begeleiding door de verschillende zorgverleners goed op elkaar worden afgestemd. Door ook rekening te houden met mantelzorg, kan een kwetsbare oudere langer zelfstandig in de eigen omgeving blijven wonen.

 

Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel kwetsbaarheid vaker voorkomt bij het ouder worden, zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. Kwetsbaarheid uit zich met symptomen zoals bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of van regiecapaciteit. Van alle kwetsbare ouderen heeft ongeveer een derde een vorm van (beginnende) dementie.

 

Heeft u een partner, familielid of vriend die tekenen van kwetsbaarheid vertonen? Dan kan goede begeleiding nodig zijn. Als huisartsenpraktijk kunnen we u hierbij helpen. Hiervoor is het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen opgezet.

 

Focus op kwaliteit

Kwetsbare ouderen hebben zorg nodig van verschillende zorgverleners. Ook ondersteunen vaak de partner, kinderen, andere familieleden, buren of vrienden de oudere als mantelzorger. In het zorgprogramma werken alle benodigde zorgverleners onderling samen, in afstemming met mantelzorg. De ondersteuning wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op de persoonlijke situatie. In het programma is aandacht voor het leren omgaan met de afname van regie en het zo goed mogelijk borgen van de noodzakelijke zorg en welzijn.

Ouderen denken niet in termen van kwetsbaarheid over zichzelf. Zij gebruiken zelden het woord “kwetsbaar” om hun situatie te beschrijven. Hun aandacht gaat vooral uit naar de kwaliteit van het leven. Ze vragen zich bijvoorbeeld af “Wat is belangrijk?”, “Waar hecht ik aan?” en “Wat geeft zin aan mijn leven?”. Dit is de reden dat de focus in het zorgprogramma op de kwaliteit van leven van een oudere ligt.
 
Als iemand tekenen van kwetsbaarheid vertoont, volgt een onderzoek door de praktijkondersteuner van de huisarts. Of door de wijkverpleegkundige bij de oudere thuis. Zo kan de problematiek precies in kaart worden gebracht.