Artsen

Mevrouw Schraven-van Vooren is een all-round huisarts en zal met name de spreekuren in de praktijk doen. Na het afronden van de huisartsenopleiding wilde zij graag samen met mijnheer Schraven een eigen huisartsenpraktijk.

Mijnheer Schraven is ook werkzaam als arts binnen de praktijk.  De afgelopen jaren is hij werkzaam geweest in het verpleeghuis. In de huisartsenpraktijk richt hij zich met name op de ouderenzorg en complexe chronische aandoeningen. Hij zal dan ook met name de visites bij de mensen thuis doen. Hij heeft geen medische specialistische vervolgopleiding gedaan, hij is dus ook geen huisarts. Door zijn ervaring werkt hij in de dagelijkse praktijk zelfstandig onder supervisie van mevrouw Schraven.

Doktersassistenten

In huisartsenpraktijk Schraven zijn drie assistentes werkzaam: Angelique, Erika en Lisette
De doktersassistenten hebben een centrale rol in onze praktijk. Zij maken de afspraken, verzorgen de herhaalrecepten, doen de administratie en geven informatie en eventueel voorlichtingsmateriaal. U kunt ook bij hen terecht voor advies bij veel voorkomende klachten. Over de adviezen, die zij geven, zijn vaste afspraken gemaakt tussen de artsen en de assistentes. Binnen onze praktijk worden regelmatig stagiaires begeleid in het kader van hun opleiding tot doktersassistente. Stagiaires werken altijd onder supervisie van een van de vaste medewerkers. Afhankelijk van de fase van opleiding, werken stagiaires meer of minder zelfstandig.

Praktijkmanager

De praktijkmanager is een nieuwe aanwinst in de huisartsenpraktijk. De toenemende administratieve druk en steeds terugkerende regelzaken hebben er voor gezorgd dat de huisarts tegenwoordig hiervoor ondersteunt wordt. De taken van de praktijkmanager varieren afhankelijk van de actuele niet medische problemen in de praktijk.

Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek: Mw Mariska Boswerger
Praktijkondersteuner GGZ(jeugd t/m 23 jaar): Mw Inge Kamphuis
Praktijkondersteuner GGZ(volwassenen): Mw Heleen te Wierik

Praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleid om de huisartsen te ondersteunen in de zorg voor chronische aandoeningen, zoals Diabetes Mellitus (suikerziekte), hart- en vaataandoeningen (waaronder hoge bloeddruk), osteoporose (botontkalking) en Astma/COPD (longaandoeningen). De praktijkondersteuner GGZ geeft met name ondersteuning op psychich vlak. De praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuren waarin ze patiënten voorlichting en instructie geven, bloeduitslagen bespreken en de reguliere controles verrichten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. Voor meer inhoudelijke informatie over de spreekuren van de praktijkondersteuners verwijzen wij u naar Zorgprogramma’s