Huisartsenpraktijk Schraven

Adres
Verzetstraat 92 
7671 GL
Vriezenveen 
Openingstijden
Maandag-Donderdag   8:00-17:00
Vrijdag                              8:00-12:00
Zaterdag-Zondag          Gesloten
Contact
0546-561332
info@huisartsenpraktijkschraven.nl
Buiten kantoortijden: 088-5880588

Spoedgeval

0546-850755
Buiten kantoortijden 088-5880588

Bij levensbedreigende spoed !!   112  !!

Klachten

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, zijn assistente of waarnemer.

Alle huisartsen zijn, op grond van de WKKGZ, verplicht om zorg te dragen voor een regeling waarin aangegeven is hoe wordt omgegaan met klachten.

Hieronder kunt u lezen wat u met uw klacht kunt doen.


Een klacht en dan?

Als een klacht ontstaat, zijn er diverse mogelijkheden om deze onder de aandacht te brengen. In het kort is het een proces in stappen, die u overigens niet verplicht bent alle te doorlopen.

Bespreek uw klacht met de praktijkmanager of de huisarts van de praktijk. Komt u er niet uit, bespreek uw klacht met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als u er met met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, vraag een uitspraak bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.


Bespreek de klacht met ons

In het algemeen kunt u het beste de klacht eerst met de praktijkmanager of de huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Wanneer wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk. Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kunnen wij voldoende tijd voor u vrij maken.


Bespreek de klacht met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris

Mocht het gesprek met ons niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.


Vraag een uitspraak over uw klacht bij de geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

Wij zijn op Gesloten

Op vrijdag na 12:00 of tijdens vakantie vindt waarneming plaats door Dr. de Vries of Dr. ter Horst afhankelijk van de beginletter van uw achternaam.

 

 

A t/m M  Dr. de Vries

Spoedlijn 0546-565177
Regulier nummer 0546-561325

 

 

L t/m  Z    Dr ter horst
Spoedlijn 06-26370513

Regulier nummer 0546-565858

 

 

Overzicht vakanties 2023
24 april tot en met 30 april
19 mei gesloten
30 mei gesloten
3 augustus tot en met 23 augustus
24 tot en met 28 oktober
23 december tot en met 1 januari