Huisartsenpraktijk Schraven

Telefonisch:


0546-561332 – algemeen nummer

 

Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8:00-10:00 en tussen 15:30-16:30. De assistente zal bij het maken van de afspraak vragen naar de reden en ze zal aanvullende vragen stellen om het spoedeisende karakter in te kunnen schatten.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Indien er sprake is van een spoedgeval klikt u op spoed knop.