Contact

Spoedgevallen

112                      – Bij levensbedreigende situaties.

0546-850755    – Wanneer u met spoed de huisarts nodig heeft.

 

Een levensbedreigende situatie is bijvoorbeeld een acuut ongeluk met gewonden, iemand die in elkaar zakt of iemand die verdrinkt. Ook mag  u 112 bellen bij iemand met acute hartklachten.

In alle andere gevallen wanneer u ons met spoed nodig heeft mag 0546-850755 bellen.

 

Afspraak maken

Wij zijn op weekdagen beschikbaar tussen 8:00-17:00. Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8:00-10:00 en tussen 15:30-16:30. De assistente zal bij het maken van de afspraak vragen naar de reden en ze zal aanvullende vragen stellen om het spoedeisende karakter in te kunnen schatten.  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

0546-561332   – Algemeen nummer.

Op vrijdag middag is de praktijk na 12:00 gesloten. Voor dringende zaken kunt u vrijdagmiddag van 12:00 tot 17:00 contact opnemen met de praktijk van dr. de Vries en dr ter Horst.

 

Hier leest u hoe u een afspraak kunt voorbereiden

 

Zijn er spoedeisende zaken, dan gaan die voor op de geplande afspraken. Wij zullen als arts dit zoveel mogelijk proberen op te vangen van elkaar. Echter het kan betekenen dat u moet wachten of dat onze assistentes u benaderen voor een nieuwe afspraak.

 

Herhaalrecepten

U kunt onze receptenlijn een recept inspreken. Hiervoor kunt u bellen op nummer 0546-561332, optie 2. Ook kunt u uw herhaalrecept telefonisch aan de assistente doorgeven. Voor een herhaalrecept mag u ook mailen naar info@huisartsenpraktijkschraven.nl

 

Visites

Voor het aanvragen van een visite verzoeken wij u om voor 10:00 te bellen met de praktijk. Dit geeft ons de gelegenheid om u voor de dag in te plannen.

Omdat er in de praktijk betere behandel- en onderzoeksmogelijkheden zijn dan thuis, wordt het bezoeken aan huis alleen gereserveerd voor patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen. Desgewenst kunt u overleggen met de assistente.

 

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren kunt u voor acute situaties (die niet kunnen wachten tot het regulier spreekuur van uw huisarts) een huisarts raadplegen via de Centrale Huisartsen Post (CHP) te Almelo, welke te bereiken is via telefoonnummer 088-5880 588 en gevestigd is bij de spoedpost van het ZGT te Almelo.