Huisartsenpraktijk Schraven

Adres
Verzetstraat 92 
7671 GL
Vriezenveen 
Openingstijden
Maandag-Donderdag   8:00-17:00
Vrijdag                              8:00-12:00
Zaterdag-Zondag          Gesloten
Contact
0546-561332
info@huisartsenpraktijkschraven.nl
Buiten kantoortijden: 088-5880588

Spoedgeval

0546-850755
Buiten kantoortijden 088-5880588

Bij levensbedreigende spoed !!   112  !!

Hart en vaatziekten

Mensen met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma werken alle zorgverleners die u nodig heeft onderling samen. De zorg rondom uw ziekte wordt zo goed mogelijk geregeld en afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Uw voordelen

• U heeft één aanspreekpunt voor alle zaken rondom uw ziekte.
• Uw behandelafspraken worden op elkaar afgestemd.
• Alle zorgverleners zijn op de hoogte van uw situatie en uw specifieke wensen.
• U leert beter om te gaan met uw aandoening en de gevolgen ervan.
• Complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
• Het verbetert de kwaliteit van uw leven.

Behandelteam

Om tot een zo goed mogelijke behandeling te komen inventariseert de praktijkondersteuner uw problemen. De belangrijkste persoon hierin bent uzelf. De praktijkondersteuner coordineert vervolgens welke behandelingen u nodig heeft. Bij de behandeling kunnen huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers, psychologen, podotherapeuten, pedicures, medisch specialisten en diagnostische centra betrokken worden.

Wat kan ik zelf doen?

De praktijkondersteuner en indien nodig de huisarts informeren en adviseren u over de behandelmogelijkheden, over leefstijlaanpassingen en over eventuele risico’s. Ook coachen zij u hoe u om kunt gaan met uw ziekte en het een plaats kunt geven in uw dagelijkse leven. U kiest zelf welke zorg u daarbij belangrijk vindt, wat u er zelf aan wilt doen en welke begeleiding u nodig heeft.

Hart en vaten

Risicofactoren voor hart- en/of vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, etalagebenen of een beroerte. Als u een erfelijke aanleg heeft voor het krijgen van hart- en/of vaatziekten, dan kunt u die erfelijke aanleg niet veranderen. Maar risicofactoren zoals roken of hoge bloeddruk, ongezonde voeding of te weinig bewegen zijn wel te beïnvloeden. U kunt dus zelf iets doen om de kans op hart- en/of vaatziekten te verminderen. Wilt u meer informatie over CVRM?

Wat is het specifieke behandelteam voor een CVRM-patiënt?

In het behandelteam van een patiënt met een verhoogd risico op hart- en/of vaatziekten werken de huisarts, de praktijkondersteuner, de apotheek, de diëtiste en het laboratorium met name nauw samen. 

Welke behandelingen kan ik allemaal verwachten als CVRM-patiënt?

Samen met u worden uw risicofactoren goed bekeken. Het overzicht van al uw risicofactoren noemen we uw risicoprofiel. Met een risicoprofiel kunnen we inschatten of uw risico echt is verhoogd. Alle patienten krijgen advies en begeleiding gericht op een gezonde leefstijl (niet roken, gezonde voeding, voldoende bewegen). Samen met u wordt een persoonlijk plan gemaakt ter verbetering van uw leefstijl. We proberen u hierbij handvaten te geven.

Afhankelijk van uw risico en hart en of vaatziekten die u reeds heeft gehad wordt daarnaast behandeling middels medicijnen gegeven. Er wordt aandacht besteed aan de therapietrouw van uw medicijnen.

Om uit te zoeken of u een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten zal de huisarts of praktijkondersteuner uw risicofactoren in kaart brengen. Dit noemen we uw risicoprofiel. Als blijkt dat u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten wordt er samen met u een behandeling gestart om dit risico te verlagen.

De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn:
• hart- en vaatziekten hebben (gehad);
• diabetes mellitus (suikerziekte);
• reumatoïde artritis;
• verminderde werking van de nieren;
• hoge bloeddruk;
• een verhoogd cholesterolgehalte;
• een vader, moeder, broer of zus die vóór de leeftijd van 65 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen;
• roken (de grootste risicofactor);
• stress;
• te weinig lichaamsbeweging;
• overmatig alcoholgebruik;
• ongezonde voeding;
• overgewicht.
Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vraagt om een goede begeleiding en behandeling. Door middel van een gezonde leefstijl, regelmatige controles en de juiste medicijnen kunt u het risico flink verkleinen.

Stoppen met roken

Wanneer u stopt met roken, daalt uw risico op hart- en vaatziekten heel sterk. Maar stoppen met roken kan erg moeilijk zijn. Mariska Boswerger ( POH-somatiek ) heeft hier in de praktijk haar eigen spreekuur voor het stoppen met roken.

Gezond leven

Voldoende beweging en gezonde voeding is belangrijk. Dat geldt voor iedereen, maar zeker ook wanneer u (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten heeft. Uw huisarts kan u op weg helpen om meer te gaan bewegen en gezond te gaan eten.

Controles

De controles worden met u afgesproken op basis van uw individuele zorgplan. Dit kan na een paar weken of maanden zijn, bij medicatiewijzigingen of leefstijlaanpassingen. Als alles goed verloopt kan de controle naar een keer per jaar. Bij deze jaarlijkse controle wordt er altijd een bloed- en urineonderzoek verricht. Daarna wordt u op het spreekuur gezien zodat de uitslagen doorgenomen kunnen worden en meten we onder andere de bloeddruk. We bespreken hoe het met u gaat, wellicht zijn er nieuwe vragen en kunnen deze dan beantwoorden. Samen kijken we naar het bestaande zorgplan en of de gestelde gezondheidsdoelen behaald zijn. Waar nodig stellen we deze bij of maken we nieuwe gezondheidsdoelen.

Medicijnen

Bij. de behandeling van hart- en vaatziekten kunnen soms medicijnen nodig zijn, zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagende medicijnen en cholesterolverlagers.

Kosten

Zijn er bepaalde kosten verbonden aan het zorgprogramma CVRM of krijg ik alles vergoed? De kosten voor huisarts, Poh, diëtiste, aanvullend onderzoek zoals een ecg, 24 uurs bloeddrukmeting, verbonden aan het zorgprogramma worden door alle zorgverzekeraars vergoed (zonder eigen risico), met uitzondering v DSW/ stad Holland). Indien u verwezen wordt naar een fysiotherapeut is de vergoeding afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering. Kosten voor medicijnen en voor het bloedprikken worden na aftrek van uw eigen risico vergoed.

Deelname aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed. Ook deelname aan een beweegprogramma, Gezond Leven Interventie en de diëtiste worden vergoed.

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden
• Medicatie: eigen risico
• Labonderzoek: eigen risico
• Groepscursus SRM: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis
• Fysiotherapie: afhankelijk van uw aanvullende verzekeringen. Raadpleeg uw polis